Tezhip Atölyesi

    Tezhip oldukça eski bir süsleme sanatıdır. Arapçadan gelme bir kelimedir ve yaldızlama, altınlama anlamına gelir. Altın varak ezilerek boya haline getirilir ve yaldızlama için kullanılır. Altın yerine yaldız boya kullanımı yaygındır. Tezhibin temeli desen çizimidir.Birçok motif grupları vardır. Bu motiflerin uyum içinde bir arada kullanılması süsleme yapılacak bölgeye göre değişmektedir.

     Atölyemizde tezhip çalışmalarına, başlangıç düzeyinde katılım kabul edilmektedir.

@atolyecayyoluetkinlik